Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người KHƠI DẬY NGỌN LỬA cho tâm hồn. Học là không bao giờ cảm thấy đủ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG.Chúng ta không được chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng nhân cách sống. Người giỏi cần chọn đúng môi trường, đúng ekip và dám sống cuộc đời có ý nghĩa sâu sắc.

HIỆU TRƯỞNG

CÔ VÕ THỊ THƯƠNG HUYỀN
CÔ VÕ THỊ THƯƠNG HUYỀN

Ngày sinh: 18/3/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ :TNPT

Vị trí công tác: Trường Tiểu học Kỳ Đồng

Email liên lạc: truongkydong@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY CAO XUÂN HÙNG
THẦY CAO XUÂN HÙNG

Ngày sinh: 1/1/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :TNPT

Email liên lạc: truongkydong@gmail.com

THẦY ĐOÀN HỒNG PHƯƠNG
THẦY ĐOÀN HỒNG PHƯƠNG

Ngày sinh: 1/1/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Dương

Trình độ :TNPT

Vị trí công tác: Trường Tiểu học Kỳ Đồng

Email liên lạc: truongkydong@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích