Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người KHƠI DẬY NGỌN LỬA cho tâm hồn. Học là không bao giờ cảm thấy đủ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG.Chúng ta không được chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng nhân cách sống. Người giỏi cần chọn đúng môi trường, đúng ekip và dám sống cuộc đời có ý nghĩa sâu sắc.
Thứ ba, 15/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 532

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ BỘ MÔN

I/ MỤC TIÊU CỦA VIỆC BDTX:

          - Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.

          - Giúp cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo qui định. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên nâng cao mức độ dáp ứng của giáo viên với yêu cầu của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

 

II/ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

          - BDTX bằng hình thức tự học của giáo viên, kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn nghiệp vụ tại tổ chuyên môn.

          - BDTX tập trung nhằm hướng dẫn các nội dung tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên. Đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

          - BDTX bằng hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

Tác giả: BGH
Nguồn tin: Nội bộ

87